Aktuality

Existuje spojení mezi obezitou a COVID-19?

Pokud se podíváte na aktuální čísla nákazy virem COVID-19, zjistíte, že stoupají rychleji, než tomu bylo v březnu 2020. Nebudeme zde ale řešit, jaká dělat protiopatření, podíváme se ale na vztah k nadváze a k obezitě.

V současnosti již víme, že nadváha a obezita jsou rizikovými faktory pro celou řadu chorob. Poměrně podrobně jsme rozebírali vztah k onemocnění diabetes mellitus 2.typu. A jak se zdá, do této skupiny přibude i covid-19. Třeba i vás tento článek přesvědčí, pokud stále váháte, něco se svojí hmotností, pohybovou aktivitou a stravou udělat. Neplatí to samozřejmě pro ty, kteří již toto sami dodržují a mají správný životní styl dlouhodobě nastavený. Jedná se stále o nový virus, a budoucí zjištění mohou být přesnější, přesto ale po necelém roce můžeme vystopovat společné ukazatele, které průběh onemocnění zhoršují. Pojďme se tedy podívat na některá zajímavá data.

Mezi rizikovou faktory můžeme zařadit:

-        lidi starší 65 let

-        lidi dlouhodobě žijící v domově důchodců či obdobném sociálním zařízení

-        chronické onemocnění plic nebo středně těžké až těžké astma

-        diabetes

-        osoby se sníženou imunitou*

-        středně těžkou obezitu ( BMI>40 kg/m2 )

-        vážné srdeční potíže

-        chronické onemocnění ledvin a osoby léčené dialýzou

-        onemocnění jater

 

* zahrnuje léčbu rakoviny, kouření, transplantace kostní dřeně nebo orgánů, poruchy imunity, neléčený HIV a AIDS, dlouhodobé používání kortikosteroidů a dalších léků oslabujících imunitu

Zdroj:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/other-at-risk-populations.html - 27 April 2020

ICNARC Report on COVID-19 in critical care 17 April 2020. https://www.icnarc.org/Our-Audit/Audits/cmp/about

 

Velké procento lidí, kteří byli hospitalizování s COVID-19, trpělo obezitou ( BMI>30 kg/m2 ). Na sloupcovém grafu níže vidíte, že obezitou trpělo 48,3% hospitalizovaných.

 

Fakta:

V retrospektivní studii v jednom francouzském centru byl analyzován vztah mezi klinickými charakteristikami, včetně BMI, a požadavkem na invazivní mechanickou ventilaci (IMV) u 124 po sobě jdoucích pacientů přijatých do intenzivní péče s onemocněním SARS-CoV-2. Ze studie vyplynulo, že procento pacientů vyžadujících mechanickou ventilaci rostlo s jejich BMI:

V anglické studii, která sledovala 16749 pacientů s COVID-19, byla obezita uvedena i jako faktor zvyšující mortalitu. 

Podobně probíhající studie z Mexika zařadila dokonce 177133 lidí. Tato studie potvrdila, že obézní pacienti s COVID-19 mají vyšší riziko úmrtí. Obezita také byla jediná komorbidita, která zvyšovala riziko úmrtí pro COVID-19 v porovnání s těmi, kteří toto onemocnění neměli.

COVID-19 má celou řadu spojitostí s obezitou. U pacientů s obezitou ohrožuje funkci plic, navíc tito lidé mají vyšší prevalenci spánkové apnoe, hyperventilačního syndromu, vyšší risk astma, plicní embolie. Obezita je stav chronického zánětu nižšího stupně, který ovlivňuje odezvu imunitního systému. Obezita je charakterizována vyšší hladinou leptinu, nižší hladinou adiponectinu a vyšší koncentrací několika zánět podporujících cytokininů, které ovlivňují tkáně plic a dýchacích cest. Obezita je spojena s více než 200 komplikacemi a chorobami, jako je diabetes, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární choroby, rakovina aj. Obézní lidé mají tak vyšší riziko průběhu COVID-19 (vyšší risk hospitalizace, potřeby plicní ventilace a vyšší mortalitu). Obézní lidé ale nemají vyšší riziko nakažení COVID-19. V Itálii z 3200 lidí zemřelých na COVID-19 mělo 99% vysoký krevní tlak, rakovinu, diabetes nebo onemocnění srdce. Obezita zde nebyla měřena statisticky, ale obezita nebo nadváha byly vysoce pravděpodobné. V Británii mezi prvními 200 případy bylo 40% obézních a celkově 70% obézních nebo s nadváhou.

A jaký byl reálný dopad COVID-19 v březnu? Programy na redukci hmotnosti byly omezeny nebo zastaveny. Domácí izolace vedla ke snížení pohybu a sedavému způsobu života. Došlo také k negativnímu ovlivnění kvality stravy (trvanlivé potraviny, polotovary, jídlo v konzervách, vyšší příjem sodíku, omezení čerstvého ovoce a zeleniny. Řada lidí zaznamenala také negativní dopad na psychiku.

Program The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan představuje účinné, funkční, ověřené a dlouhodobé řešení nadváhy a obezity. Celý postup je volen na základě zdravotního stavu a úspěchy vidíme i v jeho zlepšení. Zajímavé jsou zejména výsledky studií využívající produkty The 1:1 Diet ve vztahu k cukrovce, kde vysoké procento pacientů dosáhlo remise. Pokud i vy chcete řešit nadváhu, obezitu a nebo jen nastavit dlouhodobý udržitelný program sestavený pouze z běžného jídla, obraťte se na naše vyškolené poradce. 

Autor: Ing. Lukáš Vrána / Výživový specialista a školitel programu The 1:1 Diet

Objednejte se na nezávaznou vstupní konzultaci zdarma ještě dnes!

Dohodněte si nezávaznou konzultaci zdarma ještě dnes!

Mám zájem o konzultaci

Dohodněte si nezávaznou
konzultaci zdarma

Souhlasíte se správou, zpracováním a uchováváním osobních údajů v souladu s nařízením GDPR

Máte zájem o zasílání novinek a akčních nabídek. Více info zde!

Nepodařilo se odeslat formulář.
1Vyplňte formulář
2Zavoláme vám
3Setkáte se s poradcem
× The 1:1 Diet

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.