Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů jsme vytvořili pro ty, kteří se o náš koncept The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan zajímají a pro naše klienty, aby věděli, že všechno co s osobními údaji děláme má zákonný základ. Všechny osobní údaje zpracováváme výlučně na základě platné legislativy, neděláme nic, co bychom neměli.

Kdo určuje za jakým účelem a jakými prostředky se osobní údaje zpracovávají?

Hlavním šéfem (Správcem) jsme my - CWP výživové poradenství s.r.o., se sídlem Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, Česká republika, IČ 242 31 371. Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200621. Kontaktní email: oou@cwp.cz.

Ať se stane cokoli, jsme tu pro Vás.

A co poradci programu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan?

Našimi zprostředkovateli jsou naši obchodní partneři – poradci programu The 1:1 Diet. Naši obchodní partneři získávají Vaše osobní údaje – údaje zájemce a klienta v rámci konceptu The 1:1 Diet, naším jménem, na základě našeho pověření v rámci zvláštního smluvního vztahu mezi naší společností a obchodním partnerem tak, aby byly v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů.

Koho mohu kontaktovat, pokud mám otázku související s ochranou osobních údajů?

Můžete se obrátit na našeho obchodního partnera – Vašeho poradce nebo na pověřence naší společnosti. V souvislosti s ochranou osobních údajů naše společnost pověřila Mgr. Martina Chocholouška.

Kontaktní údaje na pověřence

Jméno a příjmení: Mgr. Martin Chocholoušek

adresa: Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, Česká republika

E-mail: poverenec@cwp.cz

Koho údaje zpracováváme a odkud je získáváme?

V rámci konceptu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan zpracováváme výlučně údaje zájemce a klienta našeho konceptu The 1:1 Diet. Údaje získáváme přímo od konkrétních osob, kteří mají zájem o koncept, nebo jsou přímo našimi klienty.

Kdo s námi Vaše údaje zpracovává?

Vaše údaje jako první zpracovávají naši obchodní partneři – certifikovaní poradci programu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan, kteří naším jménem zpracovávají údaje zájemce a klienta konceptu The 1:1 Diet.

Dále se osobní údaje klientů mohou dostat k našemu pověřenci, který dohlíží na náš koncept The 1:1 Diet, aby bylo vše v pořádku a v souladu s GDPR.

Abychom Vaše údaje chránili co nejvíce, tak po uplynutí doby zpracovávání je přesuneme do certifikovaného archivu, kde budou čekat na čas jejich skartace.

Pokud se jedná o údaje, které jste nám poskytli, aby všichni viděli, jak se Vám s námi daří, tak se k Vašim údajům mohou dostat naši externí grafici, marketingové agentury a pod.

Vaše údaje budou zveřejněny pouze tam, kde chcete, aby byly zveřejněny a samozřejmě pouze na základě Vašeho souhlasu.

Jaké údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme Vaše kontaktní údaje, abychom věděli, kdo jste a abychom Vám mohli zavolat nebo napsat, pokud budeme chtít např. změnit dohodnutý termín konzultace.

Rovněž zpracováváme údaje o Vašem životním stylu a Vaše zdravotní údaje, abychom věděli, zda jste OK a zda je pro Vás náš program The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan vhodný a v jakém Kroku programu The 1:1 Diet byste měli být. Údaje o zdravotním stavu zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, protože bez něj to nepůjde.

Pokud Vás budeme chtít potěšit a poslat Vám informaci o našich akcích určených pro Vás, můžeme, neboť se jedná o náš oprávněný zájem. Pokud Vás to však bude obtěžovat nebo nic víc nechcete vědět, prostě nám to řekněte a my Vám nebudeme nabídku zasílat.

Vaše příběhy, fotografie a videa používáme pouze, pokud se chcete sami pochlubit se svým úspěchem a dáte nám na to souhlas.

Důvěra je pro nás základ.

Je pro nás samozřejmé, že Vaše údaje nikomu neprodáváme a ani s nimi neobchodujeme, sbíráme jen ty údaje, které potřebujeme, aby vše fungovalo jak má.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k zajištění všech práv a povinností vyplývajících z našeho vztahu a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme v listinné podobě a v elektronických informačních systémech. Při zpracovávání nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování a profilování.

Vaše údaje jsou chráněny po celou dobu jejich zpracování před jejich zneužitím, ztrátou nebo jiným neoprávněným zásahem. Všechny osoby, které přicházejí s údaji do kontaktu, jsou vázány mlčenlivostí.

Jaké práva mají zájemci a klienti konceptu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan?

Právo na přístup

Právo na přístup je právo požadovat od Provozovatele (čili od naší společnosti CWP výživové poradenství s.r.o.) přístup k osobním údajům týkajícím se zájemce či klienta, to znamená, že máte právo se zeptat, jestli se Vaše údaje zpracovávají a pokud ano máte zaručený přístup ke všem informacím souvisejícím s Vašimi údaji.

Právo na opravu nebo vymazání

Zájemce nebo klient má právo na opravu nebo vymazání osobních údajů. Pokud jsou Vaše údaje neúplné, nesprávné, nebo je chcete vymazat, máte právo si tento požadavek u nás uplatnit.

Právo na omezení

Zájemce nebo klient má právo na omezení zpracování osobních údajů týkajících se zájemce či klienta, v případě pokud budou nejasné okolnosti zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti.

Právo namítat proti zpracovávání

Zájemce nebo klient má právo namítat proti zpracovávání osobních údajů týkajících se zájemce či klienta, pokud se tyto údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů, např. při přímém marketingu.

Právo na přenositelnost

Zájemce nebo klient má právo na přenositelnost osobních údajů týkajících se zájemce či klienta. Toto právo znamená, že máte právo získat své osobní údaje a požádat o jejich přenesení jinému Provozovateli.

Právo na odvolání souhlasu

Jako subjekt údajů (zájemce či klient) máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se její osoby, a to např. prostřednictvím formuláře „ODVOLÁNÍ SOUHLASU“, který tvoří přílohu uděleného souhlasu, doručeného Provozovateli e-mailem na adresu: poverenec@cwp.cz nebo poštou na adresu: CWP výživové poradenství s.r.o., se sídlem Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, Česká republika. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost

Zároveň jako subjekt údajů (zájemce či klient) máte právo podat stížnost orgánu dozoru, a to zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení.

Informace o využití COOKIES

Správce osobních údajů, společnost CWP výživové poradenství s.r.o., se sídlem Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, IČO: 24231371, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 200621 (dále jen „Správce“), jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies.

Soubory cookies jsou malé textové soubory obsahující název navštívené stránky, platnost a předdefinovanou hodnotu. Ukládají se do složky Vašeho prohlížeče. Při opětovné návštěvě webové stránky, která soubor vytvořila, jí mohou být prohlížečem znovu odeslány. Cookies, které používáme, nepoškozují Váš počítač ani jiná zařízení používaná k prohlížení internetu.

Cookies jsou na webu: www.one2onediet.cz užity za účelem:

 1. fungování webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
 2. přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas
 3. re-targeting, pokud jste k tomu udělili souhlas.

Sběr cookies za účelem uvedeným v písm. a) nelze považovat za zpracování osobních údajů  (dále jen „OÚ“). Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Sběr cookies dle písm. b) a písm. c) lze považovat za zpracovávání osobních údajů, a to pro účely přizpůsobení a cílení reklamy, pro re-targeting a jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, na základě Vašeho nastavení Vašeho webového prohlížeče v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Na svých webových stránkách budeme zpracovávat níže uvedené soubory cookies s uvedenými účely a dobou zpracování:

Základní, provozní cookies

Typ Název Účel Maximální doba zpracování
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací pro běžnou analýzu provozu na webu a jeho zlepšování 26 měsíců nebo dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče

Marketingové cookies

Typ Název Účel Maximální doba zpracování
Cookies třetích stran Seznam Sklik Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam.cz, a.s., opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
Cookies třetích stran Google Analytics Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
Cookies třetích stran Google Ads Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
Cookies třetích stran Facebook Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dnů

Další informace:

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 2. Sesbírané cookies soubory jsou zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing
 3. Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 4. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy
 5. Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 150 00. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Seznam.cz, a.s. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele a zde: https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi
 6. KNOWMEDIA s.r.o., sídlem Rybalkova 375/59, Vršovice, 101 00 Praha 10. Nastavení reklamních systémů a zpracování cookies provádí společnost KNOWMEDIA s.r.o. v souladu se zprostředkovatelskou smlouvou uzavřenou se společností CWP výživové poradenství s.r.o..

Nastavení cookies:

Webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení webového prohlížeče můžete jednotlivé cookies ručně vymazat, blokovat nebo úplně zakázat jejich použití, případně je blokovat nebo povolit pouze pro jednotlivé internetové stránky. V takovém případě však nemůžeme zaručit, že všechny oblasti našich stránek zachovají určenou funkci.

Návod pro blokování a vymazání cookies z nejčastěji používaných prohlížečů:

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnutí cookies. V případě, že nechcete využívat cookies, toto nastavení můžete změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do Vašeho zařízení. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. Počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit Vašim preferencím cookies. Cookies můžete v prohlížeči odstranit jednotlivě nebo všechny najednou, a to buď přímo (pokud víte, kde jsou uloženy) nebo pomocí prohlížeče.

Jednotlivé návody najdete na adrese:

 1. Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 2. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
 3. Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
 4. Opera: help.opera.com
 5. Safari: support.apple.com

Práva dle Nařízení

Právo na přístup

Právo na přístup je právo požadovat od Správce (čili od naší společnosti CWP výživové poradenství s.r.o.) přístup k osobním údajům týkajícím se zájemce či klienta, to znamená, že máte právo se zeptat, jestli se Vaše údaje zpracovávají a pokud ano, máte zaručený přístup ke všem informacím souvisejícím s Vašimi údaji.

Právo na opravu nebo vymazání

Zájemce nebo klient má právo na opravu nebo vymazání osobních údajů. Pokud jsou Vaše údaje neúplné, nesprávné, nebo je chcete vymazat, máte právo si tento požadavek u nás uplatnit.

Právo na omezení

Zájemce nebo klient má právo na omezení zpracování osobních údajů týkajících se zájemce či klienta, v případě pokud budou nejasné okolnosti zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti.

Právo namítat proti zpracovávání

Zájemce nebo klient má právo namítat proti zpracovávání osobních údajů týkajících se zájemce či klienta, pokud se tyto údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů, např. při přímém marketingu.

Právo na přenositelnost

Zájemce nebo klient má právo na přenositelnost osobních údajů týkajících se zájemce či klienta. Toto právo znamená, že máte právo získat své osobní údaje a požádat o jejich přenesení jinému Provozovateli.

Právo na odvolání souhlasu

Jako subjekt údajů (zájemce či klient) máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se její osoby, a to při cookies – změnou nastavení příslušného internetového prohlížeče. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost

Zároveň jako subjekt údajů (zájemce či klient) máte právo podat stížnost orgánu dozoru, a to zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení.

Nenašli jste všechny informace, které Vás zajímají?

Kontaktujte nás: oou@cwp.cz.

Objednejte se na nezávaznou vstupní konzultaci zdarma ještě dnes!

Dohodněte si nezávaznou konzultaci zdarma ještě dnes!

Mám zájem o konzultaci

Dohodněte si nezávaznou
konzultaci zdarma

Souhlasíte se správou, zpracováním a uchováváním osobních údajů v souladu s nařízením GDPR

Máte zájem o zasílání novinek a akčních nabídek. Více info zde!

Nepodařilo se odeslat formulář.
1Vyplňte formulář
2Zavoláme vám
3Setkáte se s poradcem
×

Hledáte Cambridge Weight Plan?

Jste tu správně.

S hrdostí vám představujeme naši novou značku The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan.

The 1:1 Diet

Rádi vám představíme všechny naše novinky.

Náš osobní výživový poradce vás celým programem provede a představí vám jak naše chutné produkty, tak i propracovaný výživový plán šitý každému na míru.

#SpoluKilaDolu

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.